Велде Лесоцентър ООД е търговско дружество от групата на WELDE GmbH Austria.

Продуктите, които предлагаме, са с доказана надеждност, отлични технически параметри и качество.
Изгодните цени и срочното изпълнение на поръчките спомагат за авторитета на дружеството сред потребителите
у нас и чужбина.