Дървесно-влакнести плочи – фазер

Дървесно-влакнести плочи (фазер)

Плочите от дървесни влакна са продукт, получен по мокър способ на производство.

Използваната суровина (технологична дървесина и трески от различни дървесни видове) се насича и развлакнява при въздействието на технологична пара и механично триене.

Към развлакнената дървесина се добавят свързващи и хидрофобни съставки. Получената маса (пулп) се отводнява и се пресова под високо налягане и температура.

Изхождайки от липсата на вредни емисии в крайното изделие, произвежданите във “ВЕЛДЕ България” ПДВ могат да бъдат класифицирани като натурален продукт (natural fibreboard).

  • Дебелина: 2.5; 3.0 мм
  • Широчина: 1700 мм
  • Дължина: 1500; 2000; 2750 мм

Приложение: мебелна и автомобилна промишленост, производство на опаковки и амбалаж.