Дюшеме

Дюшеме влажност 12-14%

Смърч
Плътност: 470 кг/м3
Дебелина: 19 мм
Широчина: 116мм; 146 мм
Дължина: 4000 мм

Сибирска лиственица
Плътност: 670 кг/м3
Дебелина: 28 мм
Широчина: 145 мм
Дължина: 3000 мм

Бял бор производство на Велде Лесоцентър ООД
Плътност: 500 кг/м3
Дебелина: 25 мм; 30 мм
Широчина: 120 мм; 127 мм
Дължина: 4000 мм

Всеки вид дюшеме може да бъде импрегниран!