Обшивка външна

Външна обшивка влажност 12-14%

Смърч - обла
Плътност: 470 кг/м3
Дебелина: 19 мм
Широчина: 121 мм
Дължина: 4000 мм

Смърч - наклонен тип
Плътност: 470 кг/м3
Дебелина: 24 мм
Широчина: 146 мм
Дължина: 4000 мм

Кедър
Плътност: 460 кг/м3
Дебелина: 20 мм
Широчина: 141 мм
Дължина: 3000 мм

Сибирска лиственица
Плътност: 670 кг/м3
Дебелина: 14; 20 мм
Широчина: 141 мм
Дължина: 3000 мм

Всеки вид обшивка може да бъде импрегнирана!