OSB плоскости

OSB ПЛОСКОСТИ Кроношпан - 640 кг/м3

OSB (Oriented Strand Board) Носещи плочи от дървесни частици, произведени от тънки дървесни частици, положени в ориентирани слоеве и слепени със синтетична смола без наличие на формалдехид.

OSB 2 – обикновени / предназначени за използване в суха среда

OSB 3 – влагоустойчиви /предназначени за използване в условия на висока влажност

Приложение:
Опаковки, елемент на покривни конструкции, подове, тавани, стенни елементи, в мебелно производство. Намират приложение и в корабостроенето, произвoдството на вагони и автомобили.

Размер на плоскостите:
9; 11; 15; 18; 22 x 1220 х 2440 мм