Строителен шперплат топола WELDE

Шперплат за строителството "Welde Film Robusta"

Шперплатът за строителството "Welde Film Robusta" се произвежда съгласно хармонизирани Европейски стандарти (EN). Импрегнираната с фенолна смола хартия се залепва двустранно върху шперплатните панели под въздействието на висока температура и налягане. Така положената хартия основно предпазва шперплaтните листи от влага. Кантовете на листата също се защитават от влага чрез обработка с подходяща боя. Шперплатът, покрит с импрегнирана с фенолна смола гладка хартия, е особено подходящ за приложение на открито – най-често за направа на бетонови кофражи.

Размери:
 • Дължина - 2500 мм
 • Широчина -1250 мм
 • Дебелина - 8; 10; 12; 15; 18; 21; 24; 27 и 30 мм
 • физико-механична издръжливост
 • устойчивост срещу влага и триене
 • стабилност по отношение на размерите
 • ниска степен на набъбване
 • многократна употреба при спазване на инструкциите за съхранение и ползване
 • минимални загуби при употреба
 • икономия на работна сила
 • високо качество на повърхността на бетона
 • лесно почистване за следваща употреба
Шперплатът за строителството е предназначен за 30–50-кратна употреба. Многократното му използване и ефективността при работа с него зависят от правилната употреба!